Main menu

Missie en Visie

Weg naar Werk is een vakkundig en specialistisch bureau in de afstemming mens, werk en gezondheid.

Daar waar in de mens-werkafstemming extra rekening gehouden moet worden met de belasting en belastbaarheid, ligt de specifieke expertise van Weg naar Werk.
Wij geloven hierbij in het focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Missie: het optimaal benutten van arbeidsmogelijkheden bij mensen met gezondheidsbelemmeringen, zowel voor de werknemer als de werkgever.

Door middel van coaching, counseling, testen en trainen worden zowel individuen als groepen ondersteund in het komen tot een zo optimaal mogelijke vervulling in werk en leven.