Main menu

Verlies en Werk – voor Professionals

De workshop Verlies en Werk is ontwikkeld voor Professionals met als doel het verkrijgen van inzicht in de effecten en gevolgen van verlies en rouw op werk(en). Duur: 1 dag. Datum en locatie: in overleg (bij tenminste 8 deelnemers vanuit één organisatie is het mogelijk om de cursus in-company te organiseren).

Inhoud:
Een verlies kan worden geleden op tal van vlakken en staat vrijwel nooit op zichzelf. Het hele leven kan worden beïnvloed, maatschappelijke als persoonlijke zin. Op het gebied van werken kan gedacht worden aan het letterlijk verliezen van een baan als gevolg van ontslag, reorganisatie of ziekte. Of het verliezen van arbeidsmogelijkheden als gevolg van gezondheidsproblemen of een beperking. Maar ook andere vormen van verlies zullen van invloed zijn op werk(en).

Al deze veranderingen dwingen de persoon om de gevolgen van het verlies onder ogen te zien, ze op één of andere manier proberen te accepteren en in zijn of haar leven te integreren.

Onverwerkt verlies kan het algeheel functioneren danig beïnvloeden. Op het gebied van werken gedacht worden aan:
– Aandachtvragend gedrag; direct / indirect
– Het onderschatten of overschatten van de eigen mogelijkheden
– Zich terugtrekken
– Onderpresteren
– Regelmatig over eigen grenzen gaan
– Faalangst
– Hoog ziekteverzuim
– Verstoorde arbeidsverhoudingen
– Een passieve houding
– Snel gefrustreerd of onzeker

Voldoende reden om hier in de begeleiding in en naar werk rekening mee te houden. De workshop Verlies en Werk is dan ook bedoeld voor de professional die meer wil weten over verliesverwerking en –begeleiding.

Na afloop:
– heeft de deelnemer kennis van de verschillende rouwtaken
– heeft de deelnemer kennis van de verwerkingsfactoren impact, coping en support
– is de deelnemer in staat tot het maken van een eerste analyse
– kan de deelnemer de eerste stappen in een begeleidingstraject zetten

Theorie wordt afgewisseld met praktijk, waaronder casusmateriaal (video) en het werken met specifieke praktijkopdrachten.

Interesse? Neem contact op voor meer informatie.