Main menu

Verliesbegeleiding

Daar waar verlies en werk elkaar raken biedt verliesbegeleiding van Weg naar Werk ondersteuning.

Hierbij kan gedacht worden aan het letterlijk verliezen van een baan als gevolg van ontslag, reorganisatie of ziekte (Hoe nu verder?). Of het verliezen van arbeidsmogelijkheden als gevolg van gezondheidsproblemen of een beperking (Wat kan ik nog wel en wat niet?). Ook andere vormen van verlies kunnen zorgen voor herbezinning (Wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat vind ik belangrijk?).

Een verlies staat vrijwel nooit op zichzelf maar heeft impact op meerdere levensterreinen. Een persoon wordt geconfronteerd met zichzelf en met heftige emoties als verdriet, boosheid, teleurstelling, angst en machteloosheid. Het hele leven kan worden beïnvloed; zowel in praktische, relationele, maatschappelijke als persoonlijke zin.

Vaak is er in meer of mindere mate sprake van onbalans. In het arbeidsfunctioneren kan gedacht worden aan:

– Zich terugtrekken
– Onderpresteren
– Regelmatig over eigen grenzen gaan
– Faalangst
– Hoog ziekteverzuim
– Verstoorde arbeidsverhoudingen
– Een passieve / afwachtende houding
– Snel gefrustreerd of onzeker
– Het onder- of overschatten van eigen mogelijkheden

Door middel van counselingsgesprekken, vragenlijsten en opdrachten wordt in kaart gebracht wat de impact van het verlies is, hoe de persoon hiermee omgaat en wat hem of haar kan ondersteunen in het verwerkingsproces.
Het verlies kunnen we uiteraard niet ongedaan maken, maar door een gerichte aanpak kan ruimte ontstaan om de blik ook weer te richten op de toekomst.

A New Dawn

Interesse? Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek!